BOHLER


 
  • Böhler je rakúsky výrobca ušľachtilých ocelí s dlhoročnou tradíciou a významným postavením v celosvetovom meradle. Výrobné prevádzky a odbytové spoločnosti sa nachádzajú vo viac ako 20 krajinách na celom svete. Sídlo vedenia spoločnosti sa nachádza vo Viedni.
  • Vo filozofii značky Böhler je na prvom mieste zákazník. Našim základným cielom je dosiahnutie dlhodobých partnerských vzťahov, permanentné sledovanie potrieb našich zákazníkov a navrhovanie optimálnych riešení ich problémov.Pre dosiahnutie tohto ciela kladieme dôraz na profesionalitu našich zamestnancov, vysokú kvalitu našich produktov a služieb.
  • Spokojnosť našich zákazníkov je meradlom našej úspešnosti.